Joitakin Erkki Saarisen referenssejä

Rakenneuudistuksia

- Metla, MTT ja RKTL fuusio  
  Luonnonvarakeskukseksi

- Rikosseuraamuslaitoksen perustaminen,  kolmen viraston fuusio

- Töölö-Taivalahti seurakuntien yhdistäminen

- Selvitys ja ehdotus Suomen evlut. kirkon uudeksi rakenteeksi

- TE-keskukset, rakennemuutoksen tuki

Osaamisen kehittäminen, henkilöstösuunnittelu

- Luonnonvarakeskuksen sisäiset palvelut (henkilöstösuunnittelu)
- Valtion taidemuseo (henkilöstösuunnittelu)
-  Näkövammaisten kirjasto, 
   Celia,
-  SM pelastusosasto
-  VM tietohallintohenkilöstö
-  Vantaan kaupungin esimiesten valmennus-ohjelman osana


Strategiaprosesseja / Strategian käytäntöön vientiä

-  Viestintäalan keskusliitto

- Työsuojelupiirit

- Suomenlinnan hoitokunta

- Eläketurvakeskus

- Turun kaupunki ja toimialat

- Helsingin kaupungin sosiaalivirasto

- Tulosjohtamisen pilotointia ja konsultointia valtionhallinnossa laajalti vuodesta 1989

Palvelustrategian ja palvelujen kehittämistä

- Työterveyslaitos, Helsingin toimipiste
- Helsingin kaupungin lähiesimiehet
- Haminan kaupunki
- KELA
- SPR
- FineLib