Erkki Saarinen

Leena Meren (ps) vs. eduskunta-avustaja 12.4.2016 - 17.4.2019

Kokeneet.fi, itsenäinen kehittäjä/kouluttaja 2015 -->.
Kehittämispalvelujen tarjoaminen ja toteuttaminen yhdessä verkostoni kanssa erityisesti julkiselle sektorille.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, erikoissuunnittelija 2013-2014. Tehtävänä oli edistää omilla osaamisalueillani RKTL:n, Metlan ja MTT:n fuusiota Luonnonvarakeskukseksi 1.1.2015. Tehtävät vaihtelivat mm. johdon valmennuksesta ja prosessien kuvauksesta Luken työjärjestyksen kirjoittamiseen ja sisäisen palveluyksikön henkilöstösuunnitteluun. 

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä, kesä 2013 3 kk., tehtävänä tukea perussuomalaisten Suomen palvelukunnat -ohjelman laadintaa (sisälsi myös sote-linjaukset). Ohjelmapaperi valmistui elokuussa 2013.

B2B Kehityskeskus nimisen osuuskunnan jäsen ja projektipäällikkö 2012, tehtävänä tarjota julkiselle sektorille kehittämispalveluita.

Kirkkohallitus, projektipäällikkö, seurakuntien ja kirkon tukeminen rakennemuutoksissa. 1.8.2010-31.12.2011 (määräaikainen). Projektin tuloksena oli raportti, jossa analysoitiin kirkon kehittämishaasteita ja ehdotettiin uudenlaista taloushallinnollista rakennetta Suomen ev.lut. kirkolle. Ehdotus on menossa päätöksentekoon.

Talent Partners Public Consulting (TPC) Oy, projektijohtaja 1.9.2006 -1.8.2010 (sekä TPC Oy:n markkinointivastaava). Tehtävä oli toteuttaa projekteja asiakkailleni.  Projektit liittyivät strategioiden laadintaan, niiden käytäntöön vientiin, tulosjohtamiseen- ja ohjaukseen, esimiesvalmennuksiin, työyhteisövalmennuksiin, palvelujen/prosessien  kehittämiseen sekä osaamisen johtamiseen ja henkilöstösuunnitteluun.

HAUS kehittämiskeskus Oy,  johtava konsultti ja kehittämispäällikkö, tulosryhmän vetäjä (ent. HAUS, Hallinnon kehittämiskeskus), 1987-2006. Omistusmuutosten jälkeen työ jatkui TPC Oy:ssä samantyyppisissä tehtävissä.

Korkein hallinto-oikeus, hallinnollinen sihteeri, 1.12.1996-30.5.1997, vastuualueena kansliahenkilökunnan päivittäistyön johtaminen, henkilöstön kehittäminen muutoksen aikana.

Kauppa- ja teollisuusministeriö, vs. ylitarkastaja 11 kuukautta (äitiyslomitus), 1992-93, tehtävänä KTM yrityspalvelun piiritoimistojen talous- ja henkilöstöasioiden hoito sekä tulosohjausjärjestelmän kehittäminen.

Valtiovarainministeriö, hallintotarkastaja,
1983-87, valtionhallinnon ja elinkeinoelämän välisten hallintomenettelyjen rationalisointi, Parempaan julkiseen palveluun projektiin osallistuminen, VM:n tulosjohtamisen kehittämisprojektiin osallistuminen.

Koulutus

Helsingin yliopisto 1983, valtiotieteiden maisteri

Markkinointi-Instituutti 1993, markkinointitutkinto (MKT)