es_2014_2.jpgErkki Saarinen, VTM, MKT
s. 1956                                 

Erityisosaamiseni
Muutosprojektien suunnittelu ja läpivienti, strategian ja tavoitteiden  vieminen käytäntöön, osaamisen johtaminen ja ennakoiva  henkilöstösuunnittelu, prosessien kehittäminen,  henkilökohtainen sparraus / mentorointi.

 Minua on sanottu:

- Osaavaksi
- Aikaansaavaksi, tekoja enemmän kuin puhetta
- Selkeäksi, välttää konsulttijargoniaa, osaa pelkistää
- Positiiviseksi
- Loogiseksi

Mielestäni kokemus tuo mukanaan näkemyksen kokonaisuudesta, asian erottamisen ismeistä, pelkistämisen taidon, rauhallisuuden sekä kyvyn viedä tavoitteita käytäntöön.

Suuri ei ole kustannustehokkainta kehittämisliiketoiminnassa. Siksi on verkosto.

Kokeneet -verkostooni kuuluvat mm.:

- Intunex Oy, Skillhive parvityökalu osaajien löytämiseen ja osaamisen jakamiseen
- Pirkko Helaskivi, palvelujohtaminen ja asiakaspalveluvalmennukset
- Kerttu Vepsäläinen, johdon ja esimiesten coaching ja valmennus, leadershiptaidot  
- Eeva Sankari, DiSC ®-käyttäytymisprofiilit ja vuorovaikutusvalmennukset, tunnetaitovalmennus,
   työnohjaus
- Hannu Ronimus, kirkon ja seurakuntien muutosprojektit


Oli kehittämistarpeesi mikä tahansa ota yhteyttä, yritän tavalla tai toisella auttaa sinua ja organisaatiotasi. Kokemuksella.